ที่อยู่


ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 45 ถนนเจริญประเทศ
ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100


ตำแหน่งพิกัด GPS

Google Maps