แหล่งองค์ความรู้

แหล่งองค์ความรู้

รางจืด สมุนไพรต้านภัยฝุ่นจิ๋ว

รางจืด เป็นสมุนไพร ประเภทไม้เถา ในตำรายาไทยสมัยก่อนใช้ใบสดตำคั้นน้ำ กินแก้ไข้ และถอนพิษ

อ่านต่อ