ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ “ประตูย้อนวัย” ของ สว.สุขภาพดี

คนสูงอายุนั้น อย่างไรก็ชราภาพไปตามวัย แต่ก่อนที่จะไปถึงปลายทางของชีวิต ทำอย่างไรจึงจะยืดช่วงเวลาก่อนจะไปถึงตรงนั้นให้ได้มากที่สุด โดยป่วยน้อยที่สุด มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีมากที่สุด?


ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริการของเรา

“ แทนที่เราจะปล่อยให้ศูนย์เหล่านั้นเกิดขึ้นมาโดยขาดองค์ความรู้
มช.จะทำเป็นโมเดลให้ดูว่า ถ้าอยากจะทำศูนย์ผู้สูงอายุก็มาดูที่นี่ได้ ว่าควรต้องมีอะไรบ้าง
จะสร้างที่อยู่อาศัยอย่างไร? จะทำส่วนที่ สร้างเสริมสุขภาพอย่างไร? ”
ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย

การฟื้นฟู ในคอร์สระยะสั้น กายภาพบำบัด ธาราบำบัดระบบน้ำแร่ ฟิตเนส โยคะ และฝึกสมอง

อ่านต่อ
สหคลินิกวางแผนสุขภาพ

ห้องพยาบาล ห้องให้คำปรึกษา เป็นหน่วยคัดกรองเพื่อแนะนำโปรแกรมสุขภาพที่ผู้สูงอายุควรได้รับการอบรม

อ่านต่อ
ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อผู้สูงอายุ

การใช้งานเน้นรองรับการประชุมสัมมนา อบรมระยะสั้น พื้นที่ workshop งานประดิษฐ์ ต่าง ๆ

อ่านต่อ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความเป็นมาของการโครงการศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Senior Wellness Center)

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความเป็นมาของการโครงการศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Senior Wellness Center) ให้แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่จะมาปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ

อ่านต่อ

ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ “ประตูย้อนวัย” ของ สว.สุขภาพดี

ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ เป็นศูนย์ที่สร้างขึ้นในท่ามกลางกระแสการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ในประเทศไทย ที่คาดกันว่าจะมีผู้สูงอายุเกือบ 15 ล้านคน ใน พ.ศ. 2568 และในจังหวัดเชียงใหม่ จะมีผู้สูงอายุประมาณ 20% ของประชากร

อ่านต่อ

แนะนำสถานที่

ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ Senior Wellness Center : SWC
จัดตั้งบนพื้นที่บริเวณที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน อ.ชม.20 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ บนพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ เป็นพื้นที่ริมน้ำปิงที่ได้รับความร่วมมือจากกรมธนารักษ์ ซึ่งได้พัฒนาปรับปรุงพื้นที่จากโรงเหล้าเก่าที่รกร้าง เป็นอาคารศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,000 ตารางเมตร ซึ่งดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และพร้อมเปิดดำเนินการให้บริการตั้งแต่มิถุนายน 2565 ประกอบด้วย 6 อาคาร