รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความเป็นมาของการโครงการศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Senior Wellness Center)

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความเป็นมาของการโครงการศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU Senior Wellness Center) ให้แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่จะมาปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการทำงาน ตลอดจนแนะนำสถานที่ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ณ ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
อัลบั้มรูปภาพ