ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

มินิคอนเสิร์ต ‘Golden Oldies Love song for your Valentine’

อ่านต่อ

กิจกรรม "ซุมบ้าแดนซ์ Beginner#2"

อ่านต่อ

กิจกรรม "บริหารจัดการเงิน ในการลงทุนหุ้น กองทุนอย่างไร ในวัยก่อนหรือหลังเกษียณ"

อ่านต่อ

กิจกรรม ร้องเพลงพาเพลิน Singing for Life #6

อ่านต่อ

กิจกรรม "ซุมบ้าแดนซ์ Beginner#1"

อ่านต่อ

กิจกรรม: "กินชะลอวัย"

อ่านต่อ

กิจกรรม "ซุมบ้าแดนซ์ #1"

อ่านต่อ

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนฉุกเฉิน และทบทวนการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ประจำปี 2566

อ่านต่อ

อาคารศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มช. คว้ารางวัลผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น โครงการ สถาปัตย์นิทรรศน์ ออกแบบอย่างใส่ใจบนแนวคิด Universal Design

อ่านต่อ